Vstupní test - ÚVOD

Test se skládá z následujících částí a na jeho vyplnění máte maximálně 35 minut. Probíhá formou zaškrtávání předvyplněných A, B, C, D,.. odpovědí.

Po celou dobu testu je možné používat kalkulačku. Doporučujeme si také připravit papír a psací potřeby.

Test skládá z následujících částí: 

  • Početní uvažování
  • Logické verbální úlohy
  • Obrazové myšlení

Pozor: Jakmile test jednou začnete vyplňovat, je nutné jej dokončit v časovém limitu a máte na něj pouze 1 pokus. Po prvním pokusu tento test absolvovat již nebude možné dělat druhý pokus!

Doporučujeme test absolvovat v klidném prostředí, abyste měli zajištěnou možnost maximální