Kontrolní pauza

Jak změřit kvalitu dýchání pomocí tzv. Kontrolní pauzy

"Převzato z knihy Zavři pusu - Patrick McKeown o Buteyko metodě"

K měření rozsahu dechového objemu je používán velmi jednoduchý test se zádrží dechu, nazvaný Kontrolní pauza (KP). Kontrolní pauza poskytuje zpětnou vazbu o symptomech a co je důležitější o dosaženém pokroku. KP měří čas, po který jste schopni pohodlně zadržet dech.

Budete potřebovat stopky nebo hodinky s vteřinovou ručičkou.

 1. Proveďte malý, tichý nádech a malý, tichý výdech.
 2. Přidržte si nos prsty, abyste zabránili vniknutí vzduchu do plic.
 3. Změřte, kolik vteřin trvá, než začnete pociťovat první známky nedostatku vzduchu. Můžete také cítit v určitém okamžiku, jak vaší bránicí “škube” nebo jak je tlačena dolů.
 4. Uvolněte nos a nadechněte se nosem.

Intenzita vašeho dýchání po zádrži dechu by neměla být větší než před provedením měření. Váš dech by měl být tichý a klidný. Pokud dýcháte přerušovaně, pak jste dech zadržovali příliš dlouho a vaše KP tedy nebyla změřena správně.

Důležité věci, na které je třeba dbát, než začnete:

 1. Nádech přichází po pozvolném vydechnutí.
 2. Dech zadržujeme pouze do té doby, dokud se neobjeví první nutkání nadechnout se. Neměříme maximální dobu, během které dokážete zadržet dech.
 3. Při KP měříte pouze čas, kdy zadržujete dech. Sama o sobě není cvičením, které by korigovalo vaše dýchání.

Dbejte na to, abyste během KP zadržovali dech jen do té doby, dokud neucítíte první nutkání k nádechu. Máte-li potřebu po zadržení dechu nadechnout se zhluboka, pak jste dech zadržovali příliš dlouho. 

Co nám říká Kontrolní pauza?

 • Čím nižší je, tím více vzduchu vdechujeme a tím více CO2 vydechujeme.
 • Kontrolní pauza nižší než 20
  = hlavní problémy jsou přítomné v našich životech
  = ucpaný nos, chrápání, nespavost, únava, kašel, sípání, dušnost, astma vyvolané cvičením
 • Kontrolní pauza vyšší než 20
  = hlavní problémy jsou pryč, cítíme se lépe
  = stres může problémy spustit
 • Každé zlepšení Kontrolní pauzy o +5 vteřin přinese znatelné zlepšení našeho stavu
 • Při Kontrolní pauze 10, 20 a 40 dochází k detoxikaci, která pocitově zpomalí zlepšení, ale je součástí procesu
 • Běžný je nárůst o 2-3 vteřiny týdně při správném režimu a cvičení
 • Na Kontrolní pauze 20 vteřin je běžné, že se klidně na několik týdnů zasekneme
 • Nejpřesnější je ráno
 • Cílem je dlouhodobá ranní Kontrolní pauza 40 vteřin