Spolupráce na projektu Jistou cestou ke zdraví

O projektu Jistou cestou ke zdraví

Naše vize / PLÁNY:

Pracujeme na Reformě zdraví.

Chceme v budoucnu založit Zdravotní pojišťovnu, která nebude jen přerozdělovat peníze, ale vytvářet lepší podmínky pro kultivaci zdraví - vzdělávat lidi, jak si pomoci sami, šířit Příběhy uzdravení, vzdělávat lékaře a vytvářet jim lepší podmínky pro práci s pacienty, budovat farmy s kvalitním jídlem a případně i kliniky, kde nebudeme jen léčit nemoc, ale budeme kultivovat zdraví.

Naše mise / PROČ: 

Těší nás pomáhat lidem k více radosti v každodenním životě, aby pak mohli s nadšením být přínosem pro všechny kolem sebe.

Hodnoty, které šíříme do světa / JAK: 

  • Odpovědnost
  • Jednoduchost
  • Přirozenost
  • Selský rozum
  • Samostatnost.

Naše produkty / CO:

  • Vnitřní léčitel - 3 měsíční program zaměřený na odstranění 4 příčin stovek nemocí změnou životního stylu a vytvořením správných podmínek pro naše tělo, aby se mohlo uzdravit.
  • 4 příčiny stovek nemocí - webinář představující 4 příčiny stovek nemocí a prodávající Vnitřního léčitele.
  • Denní inspirace - hodnotné e-maily na databázi.

Fungování týmu - hodnoty a rozhodování

Příběhy uzdravení:

Když přemýšlíme nad tím, která možnost bude lepší, nebo čemu věnovat pozornost, hlavní otázka, kterou si klademe je: “Co pomůže vytvořit více Příběhů uzdravení našich klientů?”

Klid na práci: 

Když volíme priority a tvoříme plány, máme na paměti to, že chceme mít na práci dostatek prostoru a dělat ji v dobrém naladění. Umíme projít obdobími zvýšeného stresu, právě díky tomu, že běžně pracujeme v klidu.

Spolehlivost: 

Co si domluvíme, to platí. Pokud se něco vyvíjí tak, že (byť jen možná) nemůžeme dodržet své slovo, tak to komunikujeme hned, jak je to možné.

Otevřená komunikace:

Když se nám něco líbí na práci a přístupu druhého člověka v týmu, řekneme mu to (ideálně přede všemi). Když se nám něco nelíbí na práci a přístupu druhého člověka, řekneme mu to (ideálně mezi 4 očima). 

Konkrétní možnosti spolupráce